Ο Ν. Παπαθανάσης παρήγγειλε μπανιέρα και διπλό κρεβάτι για το Υπουργείο