Ο Στ. Πέτσας εμπλουτίζει το δόγμα ατομικής ευθύνης και καλεί να «Μην τρολάρουμε τα μέτρα»!