Ο τέντζερης βρήκε το καπάκι: Ο Τσιάρτας υποψήφιος με το κόμμα Μπογδάνου