Ο Βελόπουλος λέει και δημόσια ναι στις καταλήψεις για τη Μακεδονία και όχι για την πανδημία