ΟΕΝΓΕ: Kίνδυνος εκτίναξης της θνητότητας και της νοσηρότητας στις λοιπές παθήσεις