Οι αγωνιστές κάτοικοι των Σταγιατών ανοίγουν «νέα μονοπάτια» για ίση πρόσβαση στο χωριό