Οι εργαζόμενοι δεν θα λάβουν 800 ευρώ αλλά στην καλύτερη περίπτωση 611,8 ευρώ!