Οι ιδιώτες γιατροί είναι ένα βήμα ακόμα στην εμπορευματοποίηση της Υγείας