«Οι συνταγματολόγοι του σύγχρονου Στέμματος τοποθετούνται όπως το έκαναν πάντα»