«Ως εδώ με τη συκοφαντία!»: Με κείμενό τους οι πανεπιστημιακοί εναντιώνονται στα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ