Οσμή σκανδάλου με τις υφασμάτινες μάσκες στα σχολεία