#Παιδομαζωμα: Μ.Α.ΚΙ. το μαθητικό όργανο της ΟΝΝΕΔ που ξεχνούν οι δεξιοί πεφτοσυννεφάκιδες