Παίζει με τη νοημοσύνη μας η Κεραμέως: Η αραίωση των τμημάτων δεν είναι αποτελεσματική στην πανδημία