Παπανικολάου: «Δεν θέλω να πλουτίσω, αλλά να δημιουργήσω»