Πελώνη για αποκάλυψη στοιχείων πολίτη: Πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα είναι πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα