Περιφερειακή σύμβουλος της ΝΔ στο πλευρό του Πούμπουρα για αμισθί εργασία