Πυρκαγιές: Τα μέτρα στήριξης στους πυρόπληκτους ενώ οι φωτιές μαίνονται για όγδοη μέρα