Πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας ζητά η Ένωση Ασθενών από τον πρωθυπουργό