Πλεύρης: «Πολύ ευχαρίστως θα πήγαινα δικηγόρος» του οδηγού του γερανού (Video)