Πρόεδρος ΝΔ Χίου: «Οι μεταναστευτικές ροές είναι η αρρώστια & οι κλειστές δομές το εμβόλιο…»