Προσαγωγή τεσσάρων μελών του ΣΕΚ γιατί μοίραζαν ανακοινώσεις για την πανεργατική απεργία