Προσωπικά δεδομένα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών θα καταχωρούνται στο Μyschool