Πρωταγωνιστής στην επικοινωνία και την έλλειψη ντροπής