Προϋπολογισμός: Αναθεώρηση με ύφεση πάνω από 10% και χρέος 208,9% για το 2020