Σε έκτακτη ανάγκη Πολιτικής Προστασίας πέντε χωριά στην Κορινθία, λόγω της φωτιάς