Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη η Σάμος, που μετρά τις πληγές της