Σε περίπτωση κρούσματος «δεν θα κλείσει όλο το σχολείο, αλλά συγκεκριμένα τμήματα»