Σφοδρό πλήγμα για την κυβέρνηση το Ευρωβαρόμετρο – Αναξιόπιστη στη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ