Σήμερα, 850 εργαζόμενοι της Ελευθεροτυπίας θα έπαιρναν πίσω ένα μέρος από τους κόπους τους