Στους δρόμους σήμερα οι εκπαιδευτικοί για το άνοιγμα των σχολείων