Σύλλογος Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών: Απλήρωτοι όλο το 2020 οι εργαζόμενοι σε κλινική που επιτάχτηκε