Σύνταγμα: κερί στη μνήμη των θυμάτων της ακροδεξιάς