Τα «πανηγύρια» Κυρανάκη για απελάσεις είναι η επιτομή του τραμπισμού