Θεοχάρης: Τουρισμός ανεξαρτήτως εμβολιασμού – Δεν θα υπάρχει καμία απαγόρευση ή δυσκολία