«Μητσοτάκη παραιτήσου» κατά την υποδοχή στη Θεσσαλονίκη για τον Μητσοτάκη