Τι δουλειά έχουν οι «ψεκασμένοι» στο πρωθυπουργικό διάγγελμα;