Τι να κάνεις την κοινωνιολογία, όταν έχεις Cheerleading στα ελληνικά σχολεία;