Τηλεκπαίδευση: Καταγγελία για παρέμβαση εξωσχολικών – Ζήτημα ασφαλείας δεδομένων