Το Αττικόν αρνείται θεραπεία σε καρκινοπαθή λόγω κόστους