Το Δημόσιο θα πληρώσει 250.000 ευρώ για την τηλεφωνική γραμμή «1520» του υπουργείου Ανάπτυξης