Το ΕΚΠΑ αναστέλλει τη λειτουργία της εστίας επικαλούμενο «κατάληψη» χωρίς να γίνεται κατάληψη