Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίταξη ιδιωτών γιατρών στο «και πέντε»