Το παιδί μεταναστών που «έσπασε τα κοντέρ» στις πανελλήνιες, χωρίς φροντιστήριο