Το Υπ. Υγείας δεν νομιμοποιεί τους επικουρικούς στα νοσοκομεία, παρατείνει τις συμβάσεις τους