Το Υπουργείο Μεταφορών αποκλείει από τις προσλήψεις άτομα με αναπηρία