Το Υπουργείο Παιδείας τα… «ρίχνει» στον ευρωπαϊκό σέρβερ για την κατάρρευση της τηλεκπαίδευσης