Το Υπουργείο Πολιτισμού ετοιμάζει Κώδικα Δεοντολογίας μετά τις σοβαρές καταγγελίες