Τουρισμός: Χαμένο το πρώτο εξάμηνο 2021 – Η κυβέρνηση χωρίς πλάνο