Τρία στελέχη της κυβέρνησης της Β. Μακεδονίας στη συνάντηση με Πομπέο, ξέχασε να αναφέρει η κυβέρνηση