Βόλος: 3 μέλη της Επιτροπής Πολιτών κατά της ΑΓΕΤ δικάζονται γιατί ζητούν καθαρή ατμόσφαιρα